Coaching för privatpersoner

Coaching är ett partnerskap där du lär dig hjälpa och utveckla sig själv. Coaching ger dig nya insikter som ger dig kraft och energi att hantera olika utmaningar och situationer i livet. Det kan vara inom yrkeslivet eller privat. 

I coaching blickar vi framåt. Vill du göra en förändring i ditt liv? Har du stora utmaningar? Har du satt upp mål, men behöver hjälp att uppnå dem? Oavsett om det gäller ditt privata eller ditt arbetsliv fungerar coachen som ett professionellt bollplank. Genom att hitta lösningar till nya val.

Online Coaching, möjliggör att vi kan träffas när och var som helst.

Hur går coachingen till?

Genom ett privat och konfidentiellt samlat mellan dig och mig. Genom olika coachingmetoder gör vi övningar, som ger dig nya insikter där du får potential att hantera olika typer av utmaningar och situationer.

Vid coaching ställer jag frågor som kräver reflektion, omtanke och ärliga svar som tar dig framåt mot ditt mål. Jag önskar att du under coachingen kan hitta en lugn plats, där du kan känna dig avslappnad och trygg. 

Jag inleder alltid samarbetet med ett kostnadsfritt introduktionssamtal. Där vi tecknar coaching överenskommelse och kartlägger ditt mål. Coaching är ingen quick fix, det kräver några gånger för att komma igång. Du kan avbryta coaching överenskommelsen när som helst.

Jag är diplomerad Coach och följer den International Coaching Federation´s riktlinjer. ICF kvalitetssäkrar, granskar och ackrediterar utbildningsföretag och certifierar coacher. Om du söker en coach – välj då en som är utbildad, då är du säker på att coachingen utförs med kvalitet och enligt ICF:s etiska riktlinjer. 

Enligt ICF är coaching ett partnerskap mellan coachen och klienten i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential.